Colombia: lokalbefolkning tröttnar på ”natur”-turism

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Terradaily rapporterar att ett stigande missnöje med ökande turistströmmar har lett till att ett antal lokalsamhällen i södra Colombia har vidtagit åtgärder för att begränsa turisternas tillgång till deras områden. Mängden turister har ökat femfaldigt under de senaste 8 åren och 2010 besökte 35000 människor området. Turism kan vara en positiv faktor för ett områdes utveckling men den kan också ha negativa sociala och miljömässiga konsekvenser. I just det här fallet upplevde lokalbefolkningen tydligen att dom hade fått för mycket av dom negativa konsekvenserna medan reseföretagen tjänar pengar på deras mark och kultur.

Det är viktigt att lyfta fram såna här fall eftersom turism ofta lyfts fram på ett okritiskt sätt som en framtidsbransch för regioner som inte har någon tillverkningsindustri, detta trots att även så kallad ekoturism är en problematisk verksamhet.

Miljö online2

Liknande artiklar