Etiopien: nationalpark hotas av jordbruksföretag

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Mongabay rapporterar att den etiopiska nationalparken Gambela hotas av indiska och saudiska jordbruksföretag som vill exploatera den bördiga jorden i delar av parken. Parken är en del av en viktig migrationsrutt för ett stort antal gräsätare och man befarar att exploateringen av området kan ha negativa effekter på djurens möjligheter att migrera. Miljöbloggaren Fred Pearce som besökt området befarar att det här bara är början på en omfattande exploatering av området som även kan komma att omfatta marker i södra Sudan, bland annat skulle det stora våtmarksområdet Sudd kunna vara hotat av investerare som vill använda vattnet för att bevattna odlingsmark i närheten. Sudan har åtagit sig att skydda Sudd genom Ramsar-konventionen men frågan är om områdets status kommer ändras i och med bildandet av den nya staten södra Sudan.

Vi har tidigare skrivit om problemen med s.k. ”land grabs”, sannolikt kommer det bli en större fråga i framtiden och det är viktigt att miljörörelsen uppmärksammar problemen och hittar en strategi för att arbeta emot att stora jordbruksföretag exploaterar jordbruksmark på bekostnad av natur och människor.

Miljö online2

Liknande artiklar