EU skjuter seriösa utsläppsminskningar inom transportsektorn till efter 2030

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om att EU inte vill se några bensindrivna bilar i städerna 2050 men allt som gäller EU:s transportpolitik är inte lika positivt.

Vart tionde år uppdaterar EU vad som officiellt är känt som ”Common Transport Policy”, de två senaste publicerades 1992 och 2001 och den nya uppdateringen kommer i slutet av mars 2011. Ett utkast till detta ”white paper” som nu är under produktion har läckt ut. Miljöorganisationen Transport & Environment (T & E) är allt annat än nöjda.  Problemen är framförallt inte målen fram till 2050 som ligger på 60% minskning av utsläpp i transportsektorn jämfört med 1990 års nivå utan att 80% av den reduktionen ska göras efter 2030. Detta  betyder att reduktionen fram till 2030 endast är 1% per år och allt ansvar lämnas då över på framtids generationer. Jos Dings på E & T säger:

Kommissionen är siktar endast in sig på en minskning med 1 % per år fram till 2030, och räknar sedan med att utsläppen ska sjunka magiskt med ca 5% per år efter 2030 för att nå målet. Detta är fantasi. Vi behöver en realistisk handlingsplan för att hantera de dubbla utmaningarna klimatförändringar och energiberoendet, ju förr vi agerar, desto bättre är våra chanser.

Den 28:e mars förväntas rapporten publiceras.

Miljö online2

Liknande artiklar