Granskning: Alla utom regeringen överens – satsa på järnväg

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I en debattartikel i DN den 29 mars gör SSAB och Naturskyddsföreningen gemensam sak för ökade järnvägsinvesteringar. De är inte ensamma om att ifrågasätta den nuvarande situationen på de svenska järnvägarna och regeringens bristande intresse för att göra något åt det. Trafikverket, branschföreningen Tågoperatörerna, Skogsindustrierna, diverse generaldirektörer m fl har på senare tid luftat samma nu ganska uppenbara slutsatser – det krävs investeringar i järnvägskapaciteten. Resenärer är i upplösningstillstånd och organiserar uppror. Från alla håll konstateras att den nuvarande situationen är både ovärdig och samhälllsekonomiskt orimlig. Under det senaste årets kaotiska tillstånd på järnvägsnätet har många ifrågasatt huruvida det finns någon politisk vilja hos regeringen att ta ansvar för situationen. Infrastrukturministern har under vintern förklarat sig nöjd med läget, en åsikt som inte delas av de som faktiskt resermed tågen. Tågresandet har under flera år haft en mycket positiv utveckling. Sedan 1997 har personresandet med tåg ökat med dubbelt så mycket som Trafikverket prognostiserat. En naturlig effekt av detta är att våra stambanor nått kapacitetstaket. Samtidigt leder regeringens motvilja att genomföra utredda och förordade projekt till att det inte finns någon planering för hur det ska finnas plats för fler tåg. Trafikverket påpekar istället, som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat att den åldrande infrastrukturen i kombination med kapacitetsbristen kommer att leda till en försämrad situation. Myndigheten konstaterar i en nyligen släppt rapport att den nationella planen för infrastrukturen till 2021 leder åt fel håll, och att ”kapacitetsproblemen år 2021 kommer att vara ännu större än idag, anläggningen ännu mer sliten, störningarna fler och kundnöjdheten med järnvägen lägre”. I resten av Europa storsatsas på nya höghastighetsspår i en snabbare takt än någonsin, och ett sammanhängande europeiskt nät börjar utvecklas som på allvar utmanar både inrikesflyget och längre resor mellan länder. Samtidigt så börjar småpartierna i Alliansen att skruva på sig, och det är snart bara Anders Borg som anser att det är en ansvarsfull och samhällsekonomiskt lönsam politik att låta näringslivets godstransporter stå insnöade på bangårdar och vanliga resenärer fastna i timmar i stillastående tåg. Att infrastrukturministern tillsätter ännu en utredning är en klen tröst, när svaret redan levererats i tidigare analyser.

Miljö online2

Liknande artiklar