Infrastrukturministern: ”Vi månar om människors tid”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Alliansen månar om människors och företags tid. Det skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i en debattartikel i DN.

För två dagar sedan skrev fem chefer och ansvariga för myndigheter med verksamhet lokaliserad utanför Storstockholm en debattartikel i DN om att vinterns tågkaos inte är samhällsekonomiskt rimlig. Idag kom svaret från infrastrukturministern.

Hon skriver att hon känner igen sig i direktörernas beskrivning av tågkaoset och att hon delar deras oro. Men hon lägger sedan till att regeringen nyligen givit Trafikanalys i uppdrag att undersöka hur man kommer till rätta med problemet.

Att Trafikverket nyligen gjort just en stor utredning om tågtrafiken nämner Catharina Elmsäter-Svärd inte i sin debattartikel. Detta kanske beror på att den indirekt kritiserar henne. Den pekar tydligt på att alliansens budget för tågtrafiken (den som Svärd beskriver som ”rekordstor”) inte håller och att mer resurser måste skjutas till.

Att resurserna inte räcker till är kanske inte så konstigt. Tidigare har nämligen alliansen sänkt anslagen till tågtrafiken. De har också en finansminister som tycker att det är ”fyra-fem gånger viktigare att investera i vägar än i järnvägar”.

Miljö online2

Liknande artiklar