Kartläggning: Borg pratar bara klimat när han måste

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Igår rapporterade vi om att den svenska rekordtillväxten till stor del sker på bekostnad av klimatet. En viktig förklaring till tillväxtökningen på 7,3 procent sista kvartalet 2010 är nämligen att folk köper fler bilar, och följaktligen har också utsläppen från bilarna ökat rejält.

Men när finansminister Anders Borg (M) igår kommenterade tillväxtsiffrorna nämndes över huvud taget inte klimatet. I en utfrågning i riksdagen tog Borg upp en rad problem med den svenska ekonomin: obalanser, ökad skuldsättning och den uppblåsta bostadsmarknaden. Men inte klimatet.

En granskning som Supermiljöbloggen gjort visar att Anders Borg helst undviker att prata om klimatet överhuvudtaget (siffror från regeringens hemsida):

  • Sedan valet har Anders Borg hållit fyra tal. Klimatet berördes vid ett av dessa. Det var den 19 januari när Borg i stort sett höll med SNS konjunkturråd om att ”det saknas vetenskapligt stöd” för att Sverige ska gå före i klimatarbetet.
  • Anders Borg har skickat 60 pressmeddelanden sedan valet. Förutom enstaka förslag som rör formaliteter för biogas eller flygfotogen finns inget miljö- eller klimatrelaterat initiativ eller utspel från Anders Borg.
  • Anders Borg nämner inte ordet klimat i någon av de åtta debattartiklar som han publicerat sedan valet.

Anders Borg har däremot varit flitig när det gäller att bromsa viktiga miljöreformer, vilket vi skrivit om tidigare. Borg har bland annat:

  • Stoppat satsningar på höghastighetståg.
  • Verkat för lägre anslag till tåg eftersom ”vägar är fem gånger viktigare”.
  • Velat sälja de svenska utsläppsminskningarna.
  • Sagt att höjd bensinskatt skulle kosta ”fler tusen jobb”.
  • Fastnat i Aftonbladets lögndetektor när han våldsamt överdrev effekterna av kilometerskatt på lastbilar.

Miljö online2

Liknande artiklar