Kolkraft: 13 000 döda årligen och tusentals miljarder i omkostnader

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att utsläpp av koldioxid, andra gaser och tungmetaller är skadligt för folkhälsan är sedan länge känt men exakt hur många som dör av kolkraftens utsläppstunga verksamhet har varit omdebatterat. American Lung Association har nu med en ny rapport försökt skapa klarhet i frågan.Enligt den helt nya rapporten handlar det om 13 000 människor som årligen dör på grund av partiklar utsläppta från kolkraftverk. Skadan är inte heller begränsad till områden nära kolkraftverken utan rapporten menar att människor runt om i hela USA avlider på grund av kolkraftverkens hälsovådliga verksamhet.

ALA är inte de enda som på senare tid pekat på hur hälsovådlig kolkraftens verksamhet är. För ganska exakt en månad sedan släppte Harvard-professorn Paul Epstein en ny studie som räknat på indirekta kostnader av kolkraftens verksamhet. 500 miljarder dollar, eller 3 185 miljarder svenska kronor, beräknar Epstein att kolkraften indirekt kostar samhället och då menar han dessutom att han underskattat kostnaden. Ungefär hälften av de 500 miljarder dollarna är vårdkostnader.

Idag finns det över 400 kolkraftverk i USA.

Miljö online2

Liknande artiklar