Lagar för att skydda planetens rättigheter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Polly Higgins är juristen från Skottland som de senaste åren arbetat för att FN ska införa brott mot miljön, så kallad Ecocide, som ett internationellt folkrättsbrott på samma sätt som till exempel folkmord. I slutet av förra året utgavs hennes bok Eradicating Ecocide där hon argumenterar för att problem med brott mot ekologiska värden kan förhindras genom att de görs olagliga. Hennes argumentation handlar bland annat hur vi kan dra lärdom av avgörande juridiska processer i historien som införandet av brottet folkmord och avskaffandet av slaveri.

Införandet av en femte så kallade ”crime against peace” har också kopplingar till Bolivias President Evo Morales krav på FN att införa en internationell tribunal för klimaträttvisa som framfördes i april förra året. Rörelsen har kommit upp som en protest mot att företag och ekonomiska intressen styr alltmer över våra gemensamma resurser. Frågan är om det verkligen hjälper med lagar. Historien visar att lagar kan hjälpa och det skulle även förhindra stater från att subventionera miljöfarliga verksamheter, något som sker på många platser idag. Förra veckan var Polly Higgins på besök i Sverige för att berätta om sina idéer och samla krafter inför ett så kallat Earth Rally som kommer att arrangeras runt om i världen inför klimattoppmötet COP17 i Durban.

Miljö online2

Liknande artiklar