Moderat förslag om smutsigt diesel gick igenom

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Precis som Supermiljöbloggen tidigare berättat ville moderaterna sänka skatten på så kallat Europadiesel. Igår röstades förslaget igenom av riksdagen.

Europadieseln påstås vara mycket smutsigare än den svenskproducerade MK1-diesel. En stor undersökning gjord av AVL MTC visar att koldioxidutsläppen från de olika dieselvarianterna förvisso är desamma, men att Europadieseln ger upphov till betydligt mer andra hälsoskadliga partiklar. Att undersökningen beställts av det MK1-producerande bolaget Preem försämrar möjligen trovärdigheten i den, men inte nämnvärt.

De moderater som la förslaget har även påståtts blivit lite för inspirerade av ett visst oljebolag. De kopierade nämligen en kampanjtext från Statoil nästan rakt av och la in det i sin motion.

Miljö online2

Liknande artiklar