Nu laddar länderna för oljekrisen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det allt högre oljepriset som kan komma att fördubblas om osäkerheten i bland annat Libyen fortsätter sprida sig får nu flera länder att börja förbereda sig för en kommande oljekris.

I England försöker man nu snabba på processer som för landet bort från oljeberoendet. Bland annat ska en nationell plan för elbilar finnas på plats redan i juni. Fristående organisationer ska dessutom få övervaka processen i att ta fram en plan som för landet bort från oljeberoendet.

Även USA känner trycket från de ökande oljepriserna och även om de inte är lika beroende av Libyens olja som Europa är så börjar man även där försöka tänka i nya banor, även om de banorna kanske inte är så lösningsinriktade. Vita Huset öppnar till exempel nu upp för att man kanske måste stabilisera de inhemska oljepriset med hjälp av USA:s oljereserver. Reserverna kan dock som högst stå för ungefär en femtedel av landets dagliga oljeanvändning och de skulle dessutom inte räcka till särskilt länge. Landet har dessutom återigen börjat tillåta djuphavsborrning efter olja.

Kina följer USA:s exempel och börjar nu själva bygga upp stora oljereserver. Idag räcker landets reserver till 39 dagars konsumtion men i framtiden vill man att det ska räcka ännu längre. Landet kommer dock inte börja köpa upp olja innan priset har sjunkit och frågan är väl vare sig det kommer att hända eller inte.

Miljö online2

Liknande artiklar