Sex av tio fortsätter med Bisfenol A

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Många har varnat för den potentiellt hälsofarliga kemikalien Bisfenol A. Trots detta fortsätter en klar majoritet av de nordiska plastproducenterna att använda sig av ämnet.

Efter att alarmen kring Bisfenol A duggat tätt under 2010 har flera länder infört ett förbud av kemikalien. Bland annat har det sagts att den kan framkalla beteendestörningar hos barn. Det är främst i olika typer av plastprodukter som ämnet finns i. Men hälsoeffekterna är inte helt klara ännu. Det pågår fortfarande flera utredningar om Bisfenol A.

Nu har i alla fall Miljöaktuellt ringt runt till olika plastproducenter i de nordiska länderna. Resultatet blev att sex av tio tillverkare fortfarande använder sig av Bisfenol A som vanligt. Det är endast två tillverkare som stoppat ämnet helt.

Miljö online2

Liknande artiklar