Shell ger upp – Skåne andas ut

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det blir ingen mer provborrning efter naturgas i Skåne, åtminstone inte från företaget Shell. Shells nuvarande tillstånd att borra går ut i maj och man kommer inte att ansöka om nytt.

Henry Carlsson, informatör på Shell Exploration & Production AB, kommenterar beslutet så här i Ystads Allehanda:

Analyserna är nu klara och resultatet är detsamma från alla tre provborrningarna. Innehållet av naturgas är väldigt litet. Det finns ingen möjlighet att producera naturgas.

Nätverket Heaven or sHell har under flera år arbetat för att stoppa gasborrningen i Skåne. Carl Piper, ordförande i nätverket är idag glad:

Vi är oerhört glada över att Shell tagit sitt förnuft till fånga, men samtidigt tycker vi inte att kampen är slut.

Piper varnar för att andra företag kan följa i Shells fotspår. Han vill se en ändring av minerallagen så att kommunerna får vetorätt mot företag som vill borra. Läs mer om bakgrunden till Shells beslut att dra sig ur på Shells hemsida.

Foto: Heaven or sHell.

Miljö online2

Liknande artiklar