Skandal: Regeringen bekräftar att Sverige sänkt sitt bistånd

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Precis som Supermiljöbloggen tidigare har rapporterat så är Sveriges nya biståndsmål nu elastiskt. Ibland är det 0,7 procent av BNI och ibland 1 procent. Detta bekräftades under onsdagen på ett möte med Sveriges klimatambassadör Staffan Tillander från miljödepartementet.

Enligt FN:s klimatkonvention ska de pengar som delas ut i form av klimatbistånd från rika till fattiga länder vara ”New and Additional” (nya och additionella). Detta för att länder inte ska kunna komma undan med att ”byta etikett” på bistånd de redan delar ut i form av fattigdomsbekämpning.

Som en följd av detta bör Sverige – som tidigare använt sig av ett 1-procentmål i fattigdomsbekämpning – höja det totala biståndet över 1 procent. Men detta har inte hänt. Istället har miljöminister Andreas Carlgren alltid refererat till att Sverige har 0,7 procent fattigdomsbekämpning så fort det börjar talas om klimatbistånd.

Och det är ju praktiskt, då kan resterande delen av biståndet – 0,3 procent – döpas om till klimatbistånd.

Under onsdagen hade klimatambassadör Staffan Tillander ett möte med civilsamhället på Miljödepartementet. Supermiljöbloggen var där och frågade om hans syn på saken.

Menar ni att det här går hand i hand med de skrivelser som finns i klimatkonventionen? Det låter nämligen som ett brott mot konventionen eftersom det där tydligt står att klimatbiståndet ska vara ”New and Additional”. Om man har en grundbudget som ska vara bistånd och sedan inte lägger till någonting, ja då är det knappast ”New and Additional” pengar, eller hur?

”Nja, vi skulle kunna ha ett helt möte om definitionen av ”New and Additional” och hur det fungerar. För om ett land som skulle ha 0.2 procent i bistånd och sedan lägger på en tiondel till så är ju det ”New and Additional” pengar enligt din definition. Men däremot, för ett land som har 1 procent i bistånd och använder delar av det för klimatet så är ju inte det ”New and Additional” eftersom vi redan har börjat med det”.

Om Sverige redan har börjat använda sitt ordinarie bistånd i klimatsyfte så blir konsekvensen att det ordinarie biståndet har minskat till förmån för just klimatbistånd.

Fräscht tycker vi på Supermiljöbloggen.

Miljö online2

Liknande artiklar