Stora bidrag till kraftverk som inte lever upp till miljökraven

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Småskaliga vattenkraftverk är ofta skadliga mot miljön och 95 % av de småskaliga vattenkraftverken i Sverige lever inte upp till dagens miljökrav. Trots detta får producenterna för dessa verk elcertifikat motsvarande miljonbelopp i bidrag. TV4 nyheterna har gjort en granskning som visar hur det ligger till med miljötillstånd hos de småskaliga vattenkraftverk som fått elcertifikat. 56 % tilldelas företag som inte har tillstånd alls att bedriva vattenverksamhet eller som saknas i myndigheternas register. Bara 2 % av de som får elcertifikat lever upp till dagens miljölagar. Det är energimyndigheten som delar ut certifikaten och generalsekreteraren Tomas Kåberger säger så här om kritiken:

Jag tror att när lagstiftarna beslutade om att instifta elcertifikaten då trodde man nog att de vattenkraftverk som fanns var vattenkraftverk som hade entydiga tillstånd. Och vi fick inte i uppdrag att göra någon sådan prövning.

Bildkälla: wikipedia

Miljö online2

Liknande artiklar