Svårt producera egen el med regeringens politik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Trots utredningar och miljömål är det fortfarande inte lönsamt att producera egen el för privatpersoner. Samtidigt påstår flera energiorganisationer att problemet är enkelt att lösa.

Martin Rokka har själv satt upp både vindkraftverk och solceller. Med sitt eget lilla hemmakraftverk klarar han idag drygt hälften av familjens energiförbrukning själv. Men han har med tiden märkt att det kostar mer än det smakar att vara miljövänlig. När hans överskott av el går ut på elnätet får han inget betalt för det och när han själv måste köpa el betalar han fullt pris.

– Att bara ge bort grejer sådär känns ju fel, någon liten ersättning är väl det minsta man kan begära, säger Martin Rokka.

Regeringen har tidigare genomfört undersökningar på området. Något beslut om att göra det mer lönsamt för privata elproducenter har det däremot inte kommit.

Att regeringen inte agerat i frågan är underligt. Enligt flera energiorganisationer är det nämligen enkelt att skapa gynnsamma förutsättningar för privat elproduktion. De har kontaktat näringsdepartementet och föreslagit tre åtgärder:

  • Kunderna ska få möjlighet att lagra el i nätet. Elnätsföretaget skulle enbart debitera nettoelförbrukningen på månadsbasis. Nettovärdet ska elhandelsföretaget använda i sin debitering av förbrukningen, en debitering som ligger till grund för energiskatt och moms.
  • Om produktionsöverskott uppstår hos kunden under en månad ska förbrukningen sättas till noll. Det ska då innebära att producenten blir nettokonsument på årsbasis och därmed slippa extra mätavgift enligt gällande regelverk.
  • Kunderna ska ges möjlighet att enkelt rapportera sin elproduktion för att erhålla elcertifikat.

Miljö online2

Liknande artiklar