Svidande kritik mot regeringens klimatpolitik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringen får idag svidande kritik från riksrevisionen, den instans som har som uppgift att granska vad regeringen gör. Regeringens klimatåtgärder är bland annat dyra, ineffektiva och de saknar transparens.

Bara för en dryg vecka sedan skrev Supermiljöbloggen om att regeringen fick kritik av riksrevisionen. Då handlade det om osäkerheten som finns i regeringens köp av utsläppskrediter.

Tidigare har regeringen även fått kritik för att man inte bestämt sig för om man vill annullera Sveriges överblivna utsläppsrätter eller ej.

Idag fortsätter riksrevisionen med att i en debattartikel rada upp sin kritik av Sveriges klimatpolitik. Främst ställer man sig kritiska till att regeringen har gett skattebefrielse åt biobränsle. Problemet har varit att bensinpriset fortfarande har varit lägre och därför gjort så att många bilägare fortsatt med bensin, trots att de äger en etanolbil.

Eftersom etanolbilar i genomsnitt drar mer bränsle och körs längre sträckor än bensinbilar motverkar detta den positiva klimateffekt som var avsikten.

Reformen beskrivs annars som dyr och ineffektiv. Den har inte heller följts upp av regeringen, vilket skapat icke-transparens. Det har funnits avsaknad av tydliga prioriteringar mellan olika mål som har gjort det svårt att bedöma resultat av de olika åtgärderna. Och framförallt:

Besluten har inte heller lett till den teknikutveckling av nya drivmedel som var syftet med satsningen.

Miljö online2

Liknande artiklar