Tillväxtkritiken tilltar i Sverige

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om Tim Jacksons tillväxtkritik och nu kommer liknande toner från svenska röster. I dagens Svd opinion debatterar Johan Rockström och Anders Wijkman för att det ekonomiska modell vi har idag förutsätter att naturresurserna alltid ska finnas kvar.

Dagens tillväxtmodell är inte miljömässigt hållbar. Samtidigt är negativ tillväxt – eller nerväxt – inte hållbar av ekonomiska och sociala skäl. Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion. Slutsatsen är att vi måste utveckla en radikalt annorlunda ekonomisk modell. Dagens i stort sett linjära materialflöden måste ersättas av slutna kretslopp.

Också Staffan Laestadius har debatterat för ohållbarheten i vårt tillväxtsberoende.

…den som menar allvar med ambitionerna att få stopp på CO 2 -utläppen – mänsklighetens största utmaning – kan inte glädjas åt att tillväxten åter tar fart om den inte drastiskt ändrar karaktär. Den enda tillväxt vi bör glädja oss åt är den som innebär en gigantisk strukturomvandling bort från CO 2 -genererande aktiviteter till förmån för gröna klimatvänliga sådana.

Tidigare nämnde Anders Wijkman är en del av nätverket steg 3 som driver en debatt om det eftersträvandsvärda bör vara utveckling istället för tillväxt. De ser bland annat till att debatten fortsätter på tillväxtforum den 14:e maj.

Miljö online2

Liknande artiklar