Utsläppen ökar – Carlgren är lycklig

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Förra veckan kom nya siffror som visar att utsläppen från vägtrafiken ökade under 2010, trots fler miljöbilar. Förklaringen är helt enkelt att folk kör mer och köper fler bilar.

Man kan tycka att siffrorna borde mana till eftertanke hos miljöministern, men icke. Andreas Carlgren kommenterar siffrorna på sin blogg, och hyllar (!) dem.

Carlgren vrider och vänder på siffrorna och lyckas hitta en rad positiva tendenser: Han gläds över att genomsnittsförbrukningen av koldioxid minskat, att utsläppen från personbilar minskat och att fler biogasbilar säljs.

Han pratar om alla siffror utom en: siffran över de totala utsläppen från vägtransporter. Dessa utsläpp ökade med 100 000 ton koldioxid förra året. Det är den enda siffran som egentligen är relevant för planeten. Klimatet blir ju inte bättre av att vi köper fler miljöbilar.

Så här skriver Transportstyrelsen i den rapport som Carlgren har som källa:

[…] när vi blickar framåt ser det ut som att beslutade styrmedel bara räcker till att stabilsera utsläppen på nuvarande nivå.

Utifrån detta drar Carlgren följande slutsats:

Vi är på rätt väg, men mycket återstår.

Miljö online2

Liknande artiklar