Världsbanken: 44 miljoner fler fattiga sedan juni

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det globala matpriset fortsätter att stiga, vilket vi rapporterat om tidigare. Världsbanken uppger att matpriserna ökade med 15 procent mellan oktober 2010 och januari 2011 och att priserna nu ligger strax under nivån under livsmedelskrisen 2008. Vetepriset har ökat allra mest.

Enligt Världsbanken har 44 miljoner människor halkat under fattigdomsstrecket som en följd av de höjda priserna sedan juni. Här använder man begreppet ”extrem fattigdom” där gränsen går vid 1,25 US-dollar om dagen.

Men det är förstås mycket vanskligt att sätta siffror på hur många som blivit fattiga av de höjda priserna. Världsbanken räknar med att 68 miljoner nettokonsumenter (ofta stadsbor) av livsmedel halkat under fattigdomsstrecket, samtidigt som 24 miljoner nettoproducenter (bönder) av livsmedel lyckats ta sig ur fattigdom på grund av höjda priser. Siffrorna bör tas med en stor nypa salt men tendensen är naturligtvis alarmerande, särskilt eftersom priserna på mat fortsätter att rusa.

Det finns en rad orsaker till de höjda matpriserna. Höjda bränslepriser och hårdare konkurrens om marken är viktiga skäl, men Världsbanken tar också upp den ökade frekvensen av naturkatastrofer och extrema väderförhållanden som en konsekvens av klimatförändringarna.

Foto: Världsbanken

Miljö online2

Liknande artiklar