Alliansen överväger dra in stöd till sol-el

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Produktionen av el från solceller i Sverige har länge överlevt på grund av statligt ekonomiskt stöd. Nu överväger regeringen att dra in stödet.

Ekot rapporterar:

Runt om i världen har jättelika satsningar på solel tagit fart – bland annat planeras ett stort projekt i Sahara-öknen som ska förse Europa med el. Det så kallade The Desertec Industrial Initiativ. Men i Sverige handlar det om mikroprojekt och det här har tagit fart med hjälp av ett generöst bidragssystem. Men nu är det ovisst hur det blir med bidragen i framtiden, säger Daniel Johansson som är statssekreterare på Näringsdepartementet.

– Det kommer nya pengar nästa år – och fortsättningen kan jag inte ge besked om ännu. Men regeringen jobbar med frågan, säger Daniel Johansson

Miljö online2

Liknande artiklar