Allvarliga fel på järnvägen åtgärdas för sent

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att de svenska järnvägarna inte är av högsta kvalitet har ingen undgått. Men att allvarliga brister inte åtgärdas i tid är förmodligen inte lika känt. I en omfattande granskning som Sveriges Radio har genomfört framkommer stora brister i underhållet av järnvägarna. Förra året rapporterades 70 000 anmärkningar in och 58 procent av dem åtgärdades inte inom de tidsramar som är uppsatta.

Även bland de akuta felen, som är A-märkta, fanns stora brister. Där var det 20 procent som inte reparerades inom de två dagar reglerna föreskriver. Det fanns till och med fall där det tog två år innan A-märkta fel åtgärdades.

Uduy Kumar, professor i drifts- och underhållningsteknik vid Luleå Universitet menar att akuta fel alltid måste åtgärdas på en gång. Trafikverket håller inte med. Två dagars-gränsen är strikt och det går att göra undantag. De hänvisar också till att det är besiktningspersonerna som bestämmer när något måste lagas, inte föreskrifterna. Vidare menar de att SR:s uppgifter inte stämmer överens med deras egna.

Miljö online2

Liknande artiklar