Bensinskatten under attack

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

De moderata riksdagsledamöterna Sten Bergheden och Peder Wachtmeister skriver på moderaternas hemsida att de vill ha en sänkning av bensinskatten, och kritiserar socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt för att ha sagt att han vill höja bensinskatten.

”Varför vill socialdemokraterna jaga och straffbeskatta människor som inte har några alternativ och inte kan välja tunnelbana eller spårvagn? (…) Istället för höjda kostnader behövs det motsatta – vi behöver istället lägre skatt på drivmedel kombinerat med ekonomiska morötter för att kunna gå över till mer klimatvänliga fordon, t ex har antalet miljöbilar ökat med över 300.000 st sen 2006 med hjälp av alliansens miljöbilspremier.”

Landsbygdsargumentet är det vanligaste argumentet emot höjd bensinskatt. Intressant att notera är dock att enligt Thomas Sterner som är proffessor i miljöekonomi så är de personer som åker mest bil människor som bor i kranskommuner runt Stockholm, alltså precis sådana personer som hade kunnat åka kollektivt.Frågan är också på vilket sätt dieselskatten slår mindre mot landsbygden än bensinskatten. Den har moderaterna nämligen höjt. Billobbyn tycker åtminstone att det är samma sak. Att bensinskatten inte ens täcker upp de kostnader som bensinen orsakar borde också vara ett starkt argument för höjda bensinskatter. Att förorenaren betalar är en grundläggande princip i miljösammanhang, som alla ställer sig bakom i teorin, men uppenbarligen inte i praktiken.Avslutningsvis så är det dags att påminna om att de forskningsrapporter som har gjorts på ämnet antyder att den största delen av de miljöbilar som sålts de senaste åren skulle ha sålts även utan alliansens miljöbilspremie. Att skriva att antalet miljöbilar har ökat med 300 000 tack vare alliansens miljöbilspremie är alltså direkt felaktigt.

Miljö online2

Liknande artiklar