EU:s fiskeavtal med Marocko ett misslyckande.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vi har tidigare rapporterat om EU:s fiskeavtal med länder i tredje världen, bland annat det kontroversiella avtalet med Marocko. Nu visar en ny rapport, sponsrad av EU-kommisionen men inte tillgänglig för allmänheten av någon anledning, att avtalet med Marocko inte gynnat vare sig europeiska skattebetalare eller befolkningen i Marocko.

Att sluta ett avtal med Marocko om att fiska utanför det ockuperade Västsahara legitimerar ockupationen och ger knappt några fördelar till befolkningen i området. Det enda resultatet är 170 arbetstillfällen vilket är rätt dåligt med tanke på hur mycket pengar som lagts på avtalet. Dessutom visar rapporten att de europeiska fiskefartygen inte fiskar överskottsfisk, vilket är tanken med avtalen, utan bidrar till ohållbar exploatering genom att fiska på redan överfiskade bestånd.

Miljö online2

Liknande artiklar