Förbifarten – försenad, fördyrad och förstörande

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Som vi tidigare rapporterat dras megaprojektet Förbifart Stockholm med en rad olika problem i form av bland annat olika överklaganden. Dagens Industri rapporterar nu om att förseningarna även leder till en fördyring i storleksordningen 1 miljard kronor, vilket ska läggas till den redan kännbara notan på 28 miljarder kronor.

Förbifart Stockholm säljs oftast in som ett stråk som ska avlasta Stockholms centrala delar från genomfartstrafik. Man behöver dock inte skrapa särskilt djupt på den ytan för att se att den rekorddyra motorvägen byggs uteslutande för lokal arbetspendling mellan södra och norra delarna av huvudstaden. Projektet har kritiserats hårt av miljörörelse, forskare och arkitekter, då motorvägen äventyrar Stockholms möjligheter att uppnå miljömålen. Samtidigt ökar den trängseln på vägarna då den totala biltrafiken ökar markant. Trots detta byggs ingen effektiv kollektivtrafiklösning in i projektet, vilket leder till att andelen som reser kollektivt kommer att minska markant med den föreslagna lösningen.

Förbifart Stockholm drabbar även kollektivtrafiken på andra sätt. Den väldiga notan ska betalas på något sätt, och efter valet 2006 bestämde alliansen att det var huvudsakligen stockholmarna själva som via trängselskatter skulle finansiera vägbygget. Detta trots att det i folkomröstningen om trängselskatterna uttrycktes att de i första hand skulle gå till utbyggnader av kollektivtrafiken. Bo Malmsten, fd regionplanedirektör i Stockholm kommenterar fördyringen med att trängselskatterna som avsatts hittills inte kommer att räcka till, utan att avgifterna antingen behöver höjas eller att den tid som de avsätts för förbifarten förlängs. Detta innebär alltså att kollektivtrafiken får vänta längre än de över 30 år som beräknats innan den kan tillföras några pengar från trängselskatterna.

Miljö online2

Liknande artiklar