Kina: Bejing ska bli fritt från kolkraft

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kina lanserar en ambitiös strategi för att göra sin huvudstad, Bejing (Peking), fri från kolkraft redan 2015.

När Beijing var värdstad för de olympiska sommarspelen riktades det mycket kritik mot stadens smutsiga luft som till stor del kom från stadens fyra stora kolkraftverk. Staden har haft så mycket problem med ”smog” att man börjat tala om molnfria dagar, dagar man kan se himlen, som ”blå-himmelsdagar”. Därför lovar nu stadens ledare att föra en hårdare politik mot utsläppen. Tanken är att Bejings befolkning 2015 ska ha 80 procent fler blåa himmelsdagar.

Stadens kolkraft ska ersättas med en energimix som till stor del består av naturgas.

Läs mer här

Miljö online2

Liknande artiklar