Låg miljöhänsyn i skogsnäringen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I förra veckan offentliggjorde Skogsstyrelsen en undersökning om miljöhänsynen i skogssektorn. Det är dystra siffror som presenteras.

Skogsstyrelsen är den den myndighet som har hand om frågor om skog. En av deras uppgifter är att ha kontakt med näringslivet som har intressen i skogen.

Nu har skogsstyrelsen presenterat de senaste resultaten från den årliga polytax-inventeringen, en årlig inventering av svensk skog där bland annat skogsbrukets miljöhänsyn undersöks. Det är inte några roliga siffror det handlar om:

Skogsstyrelsens bedömer att 37 procent av avverkningarna har otillräcklig hänsyn. Detta är en försämring jämfört med tidigare år. Nu kraftsamlar Skogsstyrelsen tillsammans med sektorn för att förbättra resultaten.

– Vi har inga färdiga svar på varför resultaten inte blir bättre, säger Johan Wester, enhetschef på Skogsstyrelsen.

Det är alltså 37 % av avverkningarna som skogsbolagen gjort som inte når upp till den lägsta kravnivån på miljöhänsyn – vilket i princip betyder att följa skogsvårdslagen.

Läs även Naturskyddsföreningens skogsblogg.

Miljö online2

Liknande artiklar