Massiva mängder kläder slängs varje år

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Naturvårdsverket har släppt en ny rapport som kartlägger textilavfallet i Sverige. Mellan år 2000 och 2009 har inflödet av kläder och hemtextiler ökat med närmare 40 procent. Ungefär 8 kilo kläder och textilier per person slängs varje år, vilket kan jämföras med att endast 3 kilo per person går till välgörenhetsorganisationer. Det förekommer ingen materialåtervinning av textilier. De kläder och textiler som hamnar i soporna förbränns och blir ofta till fjärrvärme. Miljöbelastningen från klädesindustrin kommer främst i det vatten och kemikalieintensiva tillverkningsledet. Källsortering är inte lösningen på detta utan återanvändning, ju fler gånger ett plagg kan användas desto bättre. En undersökning som Konsumentföreningen i Stockholm har gjort visar att de flesta är positiva till någon form av reglerat system för insamling av kläder. 27 procent tror på ett insamlingssystem med en textil-behållare vid återvinningsstationen. 28 procent tror på ett pantsystem liknande det som finns för PET-flaskor och 15 procent tror att båda systemen kan fungera. Naturvårdsverket fortsätter sitt arbete med ett projekt om textilt klädavfall bestående av satsningar på konsumentundersökningar, nätverk och försöksverksamheter. Framtiden får visa om det blir någon ändring på vårt ohållbara beteende när det gäller klädavfall.

Miljö online2

Liknande artiklar