Moderat: ”Miljödomstolens beslut märkligt”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Efter att miljödomstolen inte ger sitt godkännande för civilflyg på Ärna flygplats i Uppsala låter inte reaktionerna vänta på sig. Uppsalas landshövding, moderaten Peter Egardt, tycker att beslutet låter ”märkligt”, främst eftersom han anser att miljödomstolen inte gjorde samma bedömning vid ett liknande fall i Östersund. Landshövdingen menar även att miljödomstolen resonerar konstigt då de pratar om det som en ny verksamhet. Han hoppas att regeringen går emot miljödomstolen och ändrar deras beslut.

Den verkliga stridsfrågan är huruvida lågprisbolag ska få vara verksamma vid flygplatsen eller ej. Idag används flygplatsen endast för militära ändamål och att etablera civilflyg där skulle innebära en mindre kostnad för militären. Miljödomstolens beslut grundar sig på att civilflyg skulle innebära en påtaglig påverkan på miljön i området. Regeringen har dock sista ordet.

Miljö online2

Liknande artiklar