Moderat: ”Vi har ambitiös miljöpolitik”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered skriver i en debattartikel att Alliansens miljöpolitik minsann både är ambitiös och hållbar. Enligt FN och experterna har han fel.

Hjälmered, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet och ansvarar för miljö- och klimatfrågor skriver mycket om internationell klimatpolitik i sin artikel. Kul tycker Supermiljöbloggen – det är en fråga som sällan lyfts nu för tiden.

Men med 99,8 procent av koldioxidutsläppen utanför Sveriges gränser är internationellt samarbete helt avgörande för att på allvar minska utsläppen och anta klimatutmaningen. Därför krävs ett ambitiöst, rättsligt bindande globalt klimatavtal. Sverige, med Andreas Carlgren i spetsen, arbetar aktivt med att få till ett sådant avtal.

Vad är det då Carlgren och Alliansen arbetat med så aktivt?

  • Genom sitt biståndsfusk har man, tillsammans med andra i-länder, riskerat just ett framtida ”ambitiöst, rättsligt bindande globalt klimatavtal”.
  • Man har drivit på för ett förslag inom skogssektorn som FN anser vara ett av de största hoten mot just ett framtida ”ambitiöst, rättsligt bindande globalt klimatavtal” – ett förslag som för övrigt skulle minska Sveriges egentliga åtaganden markant.
  • Detta, med mera, har gjort så att Sverige under ett antal år rasat lavinartat på internationella rankinglistor över länder med progressiv klimatpolitik.
  • Under COP16 drev man på för ökad användning av koldioxidlagring – en teknik som visat sig vara både farlig och dysfunktionell.
  • Gång efter annan har Alliansen fått kritik av Riksrevisionen för sin knappa och otydliga miljöpolitik.

Detta är vad Lars Hjälmered anser vara en ambitiös miljöpolitik. Vi på Supermiljöbloggen vet inte om vi ska skratta eller gråta.

Miljö online2

Liknande artiklar