Nej till civilflyg i Uppsala

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljödomstolen säger nu nej till civil flygtrafik på Ärna flygplats i Uppsala i ett yttrande till regeringen. Detta innebär att de lågprisflyg som planerats sannolikt inte kommer att tillåtas.

Civilflyg i Uppsala skulle kunna medföra påtaglig påverkan på miljön. Det anser miljödomstolen. UNT rapporterar:

En flygplats skulle orsaka omfattande störningar och då anser miljödomstolen att en utgångspunkt måsta vara att verksamheten förläggs på befintliga flygplatser där störningarna är ”acceptabla”.

Den miljökonsekvensbeskrivning som försvaret lämnat in visar att det finns bättre alternativ som Arlanda, Skavsta och vid Västerås flygplats.

Det är regegringen som tar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Miljö online2

Liknande artiklar