Världen behöver mer mat, marknaden ger mer bomull?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Matpriserna är en fråga som vi tidigare uppmärksammat här på bloggen och det verkar som om matpriserna kommer stiga även under 2011. Dom stigande matpriserna leder till att fler människor riskerar att inte kunna äta sig mätta samtidigt som oron för prischocker gör att rika länder lägger beslag på jordbruksmark i fattiga länder, den här utvecklingen är förstås inte hållbar och något måste göras för att vända den.

Förutom dom orsaker till matkrisen som brukar tas upp (främst dåliga skördar, spekulation och bioenergi) verkar det nu som om även en ökad efterfrågan på bomull kan förvärra situationen. Efterfrågan på bomull är högre nu än vad den varit på länge och detta i kombination med att nya sorter gör det möjligt att odla bomull längre norrut innebär att bomullsodlingarna kommer öka med 19% i USA och antagligen även i många andra stora jordbruksländer. För att stabilisera matpriserna måste skördarna av grödor som majs och vete vara större i år än förra året och det är tveksamt om det är möjligt. Den ökade bomullsodlingen kommer väldigt olägligt i en sådan situation eftersom den leder till att arealen för matgrödor ökar mindre än den skulle gjort om bara behovet av att stabilisera mattillgången fått styra. En företrädare för säd- och bomullsodlarnas intresseorganisation sammanfattar situationen så här: “It’s good for the farmer, but from a humanitarian perspective it’s kind of scary. Those people in poor countries that have a hard time affording food, they’re going to be even less able to afford it now.”

Miljö online2

Liknande artiklar