Färre kommer åka kollektivt med Förbfarten

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om att Förbifart Stockholm kommer att påverka kollektivtrafiken negativt. Nu har SL presenterat sin trafikplan och siffrorna är oroande.

Stockholms läns landsting har som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. När SL nu presenterar sin trafikplan 2020 så nås inte detta mål. Dagens Arena skriver:

– Stora väginvesteringar som Förbifart Stockholm och en stark BNP-utveckling gör att resandet med bilar ökar ännu mer. Ju rikare folk är desto fler åker bil, säger Gunilla Glantz, planeringschef på SL.

I Stockholms län görs nästan hälften av alla resor med kollektivtrafiken. För att höja andelen krävs mer än bara investeringar i nya tåg och bussar, enligt SL.– Med så hög andel som vi har krävs också restriktioner för biltrafiken, till exempel högre trängselskatt, men det är ett politiskt beslut, säger Gunilla Glantz till Dagens Samhälle.

Den där förbifarten alltså…

Miljö online2

Liknande artiklar