Inget bensinbolag ökar låginblandningen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Gröna bilisters sammanställning visar att inte ett enda bensinbolag ökar inblandningen trots nya tillåtna värden. Från den 1:a maj tillåts 10 procent etanol i bensin och 7 procent i biodiesel, mot tidigare 5 procent.

Det är med bakgrund av EU:s målsättning om 10 % alternativa drivmedel till 2020 som fått flera EU-medlemsländer att införa bensin med 10 % etanol. I Sverige infördes samtidigt en skattekil, där all etanol över 6,5% beskattas fullt ut, detta blir då i praktiken taket för låg inblandning.

Inget annat land har gjort som Sverige, och det på goda grunder. Det blir ekonomiskt vansinne att blanda in etanol över denna nivå, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. Gröna Bilister ifrågasätter också varför den sjunde procenten etanol belastas med flera kronor skatt när sjätte procenten är skattebefriad.

Enkäten som Gröna bilister har skickat ut visar att inget bensinbolag kommer att höja andelen etanol med så mycket som en promille när det nu blivit tillåtet. 

Miljö online2

Liknande artiklar