Lev klimatsmart – få bättre ekonomi

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Klimatsmart leverne och en stark privat ekonomi är inte alls oförenliga – tvärt om. Det visar utvärderingen av projektet Medvetna Val.

Efter ett knappt år av projektet Medvetna Val som genomförts av de så kallade klimatpiraterna har man kunnat dra vissa slutsatser. En är att det går att kombinera klimatsmarthet med en stark ekonomi. Sveriges Radio:

74 personer i 25 hushåll i Falun och Borlänge har under knappt ett år fått olika uppdrag, för att minska utsläppen av koldioxid.

– Det går att minska sin påverkan på klimatet och utsläppen av växthusgaser utan att försämra sin livskvalitet, sammanfattar projektledaren Anders Thuresson.

Det är främst ifråga om resor med flyg och bil och genom att äta mindre kött, som klimatpiraterna lyckats ”kapa” koldioxidutsläppen.

Miljö online2

Liknande artiklar