Lundins galna oljefest

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Företaget Lundin oil har hittills i år dragit in en vinst på hela 190 miljoner dollar. Vinsten har nästan fyrdubblats jämfört med första kvartalet förra året och förklaras till stor del av det höga oljepriset.

Men den ökade vinsten beror också på större volymer olja. Lundin pumpar mer och mer olja och prospekterar ständigt nya oljefält, bland annat i Norge. Produktionen har stigit med 24 procent sedan första kvartalet 2010. Företagets VD C. Ashley Heppenstall ser positivt på framtiden:

Var framtida produktionstillväxt kommer att genereras från ett antal norska utbyggnader som sammanräknat kommer att fördubbla vår nuvarande produktion till över 60 000 boepd inom de närmaste fem åren.

Miljö online2

Liknande artiklar