Miljöbilspolitiken får tung kritik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vid årsskiftet skulle den extra nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, gasbilar och flexifuelbilar upphöra, men nu vill Alliansen förlänga förmånen i två år till, men endast för gasbilar, elbilar och laddhybrider. Ett förslag som nu får kritik från tunga remissinstanser.Konkurrensverket kritiserar förslaget eftersom det anser att styrmedel inte ska vara partiskt gentemot vissa tekniska lösningar på det sätt som detta är. Istället anser de att det nedsatta förmånsvärdet ska vara teknikneutralt så att aktörer på marknaden kan agera långsiktigt istället för att oroa sig för vilken teknik som kommer att vara nästa stora fluga för politikerna. Tidigare har Alliansen själva betonat vikten av teknikneutralitet men det är en linje de nu verkar ha övergivit.

Även Transportstyrelsen stämmer in i Konkurrensverkets kritik och menar att det nuvarande förslaget saknar långsiktighet. Transportstyrelsen har sedan tidigare även kritiserat den omtalade ”supermiljöbilspremien” för att den enligt dem kommer ha en ytterst begränsad effekt.

Miljö online2

Liknande artiklar