Miljön lågt prioriterad av småföretag

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

När små och medelstora företag ska göra inköp är miljö sällan prioriterat. Det visar en enkät som gjorts med svar från 1600 företag.

Bara 1,5 procent av Sveriges små och medelstora företag anger miljö som det viktigaste kriteriet när företaget ska göra sina inköp. Detta innebär att miljöaspekten är det minst prioriterade kriteriet när inköpen ska göras. Det som istället priorieras högst är bland annat kvalitet och pris.

Miljö online2

Liknande artiklar