Moderat riksdagsledamot till attack mot miljöorganisation

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Han är ansvarig för riksdagens skogsindustrinätverk. Han värnar om skogen, men han gillar inte Naturskyddsföreningen. Ulf Berg, riksdagsledamot för moderaterna, tycker istället att det är ”en politisk organisation”.

Den 8 juni ska riksdagens så kallade skogsindustrinätverk ha sitt sista möte för terminen för att prata om miljöarbete och biologisk mångfald i skogen. Till mötet bjöds en representant från Skogsindustrierna in. Att däremot bjuda in Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen var det inte tal om, inte om man ska tro moderaten Ulf Berg i alla fall. ALT:

– Jag ska vara ärlig och säga att jag vet att hans ordförandeskap ifrågasattes. Jag deletar numera mejl därifrån. Jag tycker inte det är en opartisk organisation, utan det har blivit en politisk organisation.

Menar du en partipolitisk organisation?

– Jag tycker att alla utspel de gör i till exempel kärnkraftfrågan… det är … det finns ett parti som i alla fall tycker likadant. Så tyvärr, så fungerar jag. Om jag tycker att man inte är opartisk då slutar jag lyssna. Den organisationen har jag inte förtroende för.

Vi frågar oss: Vad är mest alarmerande, att Ulf inte vet skillnaden mellan partipolitisk organisation och politisk organisation eller om han litar mer på Skogsindustrierna än Naturskyddsföreningen?

Miljö online2

Liknande artiklar