Storstadsbor prioriterar miljö högt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljöfrågor hamnar högt upp på listan av vad storstadsbor vill förbättra i sin omgivning. Det visar en undersökning som Supermiljöbloggen tagit del av.

Utredningen, utförd av Tyréns, konsultföretag med fokus på stadsbyggnad, täckte en rad olika frågeställningar kopplat till stadsbyggnad. En av frågeställningarna var vad storstadsbor ville förbättra i deras omgivning i förhållande till nuvarande funktion, egenskap eller utbud.

Här visade det sig att miljöfrågorna var högt prioriterade. Nummer ett på listan var ”Kollektivtrafiken har god kapacitet, det blir inte alltför trångt i rusningstid”, nummer två var ”Mitt hus har byggts med så liten klimatpåverkan som möjligt” och nummer fyra var ”Det är lite biltrafik i innerstaden, i rusningstrafik, en vanlig dag”.

Mer förvånande var kanske att färre personer ville vara med och betala för miljöåtgärder. Här kan man istället se att fler vill betala för en bra vård och omsorg. Se hela listan nedan:

Miljö online2

Liknande artiklar