WWFs vädjan: Sverige, stoppa oljeborrning i Arktis

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

WWF: Sverige har en unik chans att rädda Arktis och hindra oljeborrning där.

12 maj tog Sverige över som ordförande i Arktiska rådet , som är ett forum för samarbete mellan regeringarna i de arktiska länderna. De som ingår i rådet är de fem nordiska länderna, Kanada, USA och Ryssland samt representanter för sex organisationer för ursprungsfolk i Arktis. I programmet för Sveriges ordförandeskap kan läsas att miljö och klimat, befolkningen, haven och ett starkare Arktisråd är ordförandeskapets fokusområden.

Arktis står inför stora utmaningar den närmaste tiden och Världsnaturfonden (WWF) går nu ut och kräver att Sverige driver på för hårdare tag mot exploateringen av området.

Ett förbud mot ny oljeutvinning, destruktivt fiske och annan industriell verksamhet innanför den nuvarande islinjen bör ha högsta prioritet för regeringen och utrikesminister Bildt under ordförandeskapet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Förutom utmaningar med effekterna av den globala uppvärmningen såsom smältning av isarna, hotas området av att många av de ännu oexploaterade fossila fyndigheterna hittats här. Det handlar om investeringar i miljardklassen från svenska privata bolag. De speciella förutsättningarna som det kalla klimatet skapar gör att ett misstag i hanteringen av olja skullle få förödande konsekvenser.

Vi klarar kanske av oljeexploatering i Arktis, men inte ett oljeutsläpp. Att få fram ett bindande avtal för oljesanering är oerhört viktigt och det bör Sverige driva under sitt ordförandeskap, eftersom det inte finns någon teknik för att hantera olyckor, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF.

Enligt Tom Arnbom är även svenska företag del av exploateringen.

Svenska rederier planerar eller kanske redan har beställt specialbyggda isbrytare för exploatering av olja och gas i Arktis.

Vill du läsa mer om Arktis tipsar vi om Therese Jacobsons kolumn från 25 april i år.

Miljö online2

Liknande artiklar