AVSLÖJANDE: Sverige försöker stoppa energieffektiviseringsavtal

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett dokument som läckts till Supermiljöbloggen avslöjar att Sverige bakom kulisserna arbetar för att hålla EU:s avtal om energieffektivisering som icke-bindande. Dokumentet innehåller också en rad grafer som visar hur energieffektiviseringsarbetet saktat ner, upphört eller gått åt fel håll sedan år 2006.

Dokumentet är ett så kallat non-paper, ett dokument som hålls ”off the record”, från Sverige till EU-kommissionen och det handlar om ett kommande energieffektiviseringsdirektiv. Ett EU-direktiv innehåller oftast målsättningar som medlemsländerna sedan ska nå genom de former som de finner lämpliga.

Det svenska svaret på direktivet visar däremot att Sverige inte vill att direktivet ska bli bindande eftersom länder ofta vill sätta mål som har bättre koppling till de egna förhållandena. Sverige menar också att ett bindande mål riskerar att skada tillväxten. Dessa två argument, tillväxt och det egna landets förhållanden, är exakt samma argument som använts mot bindande avtal om utsläppsminskningar.

Sveriges nuvarande energieffektiviseringsmål har tidigare fått skarp kritik eftersom det svenska målet är väsentligt lägre än det som fastställts av EU. Den svenska regeringens mål motsvarar en minskad energiintensitet på 1.7 % årligen till 2020 och det av EU fastställda målet motsvarar 3.3 %. Det faktum att det svenska målet är mycket lägre än det som EU satt upp kan vara en anledning till att Sverige inte vill se ett bindande avtal.

Dokumentet innehöll också en rad grafer som visade den svenska utvecklingen och vissa av dessa målade upp en väldigt pessimistisk bild.

Denna graf som var inkluderad i dokumentet visar hur den svenska energianvändningen per BNP i det närmaste stått still sedan 2007. Den tillförda energin per BNP har sedan 2007 ökat efter att ha haft en nedåtgående trend i över tio  år. Energianvändningen per kvadratmeter i byggnader har de senaste åren varit relativt konstant och har sedan 2008 ökat lite. Energianvändningen per förädlingsvärde inom industrin har de senaste åren ökat efter att ha minskat nästan konstant sedan 1993.

Miljö online2

Liknande artiklar