Bilturen till affären stor klimatbov

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Livsmedelssektorn står för mer än en fjärdedel av växthusgasutsläppen i det svenska samhället. I livsmedelskedjan är det en företeelse som släpper ut mest – din biltur till och från mataffären.

Allt detta menar forskaren Ulf Sonesson på Institutet för livsmedel och bioteknik. Han har räknat på hur mycket vår mat egentligen släpper ut på sin väg från jord till bord. DN:

Hur klimatfarliga är stormarknader som ofta ligger utanför stan?– Undersökningar har visat att köpcenter drar med sig mer biltrafik. På ett ställe i Skåne ökade det med över tio procent i hela kommunen sedan ett nytt köpcenter öppnat.Mat är en av de varor vi köper oftast, därav namnet dagligvaruhandel, konstaterar Ulf Sonesson.

– Därför är det nog ofta så att det är livsmedelsinköpen som bestämmer var vi handlar det andra.

Han menar vidare att problemet är något som kan byggas bort.

– Att redan i samhällsplaneringen ta hänsyn till resandeströmmar i området har en stor funktion, man kan se till i förväg att livsmedelsinköpen inte kräver en extra bilresa utan kan handla på vägen hem, säger Ulf Sonesson.

Den negativa utvecklingen kan komma att öka. Tidigare har Supermiljöbloggen skrivit om att bilregistreringarna ökar och att Svenska bilar är bland de som släpper ut mest i hela Europa.

Trots detta har vi en regering som inte verkar ta problemet på allvar. Många miljarder pumpas bland annat in i Förbifarten – ett vägprojekt som kommer hota våra utsläppsåtaganden och minska det kollektiva resandet.

Vidare har vi en finansminister som tycker att investeringar i vägar är fem gånger viktigare än investeringar i järnvägar.

Miljö online2

Liknande artiklar