Dyrt att snåla på järnvägen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

De samhällsekonomiska förlusterna för den senaste vinterns förseningar och problem i järnvägsnätet uppgår till flera miljarder, konstaterar Trafikverket. Stora kostnader uppstår för samhället på grund av förlorad arbetstid, samtidigt som det finns många andra negativa effekter för företag som är beroende av järnvägstransporter, effekter som är svåra att värdera. Att stora summor och värden går förlorade när järnvägsnätet hackar borde inte komma som en överraskning. Det mesta har redan sagts, från många olika håll, när det gäller den nuvarande järnvägspolitiken och det framstår som uppenbart för de flesta att ett större grepp krävs än att kortsiktigt flytta runt otillräckliga underhållsanslag. För detta krävs dock att finansministern också inser vidden av de samhällsekonomiska förlusterna och reviderar sin ståndpunkt att väginvesteringar är fem gånger mer lönsamma än att lägga pengar på järnvägen.

Generaldirektör Gunnar Malm förtydligar : – ”Man ska inte tro att man från den ena vintern till den andra har löst alla problem. Vi har ett eftersatt underhållsbehov på järnvägen samtidigt som trafiken fortsätter att öka”. Om vi inte löser underhållsbehovet så är det inte osannolikt att ”problemet” med trafikökningen kommer att lösa sig av sig självt.

Miljö online2

Liknande artiklar