Fler blir miljömedvetna – och uppmanar till handling

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Enligt en ny kartläggning från EU-kommissionen har miljömedvetenheten ökat inom EU. Nyckelupptäckter visar bland annat att:

– 83 % tror att en bättre resursanvändning kan öka tillväxten– 77 % tror att ökat naturskydd kan ha samma effekt– 72 % kan tänka sig att betala mer för miljövänliga produkter– Däremot tror 69 % att de personligen inte gör tillräckligt för att använda naturresurserna på ett effektivt sätt– 64 % tycker att EU ska agera kraftfullare– 60 % tycker att de är välinformerade om miljöfrågan

Runt 1 000 svenskar intervjuades som en del av denna undersökning. För att komma till bukt med miljöproblemen tyckte de att en kombination av finansiella incitament (såsom skattelättnader för industrier, personer och företag som har miljöskydd högt på agendan) och effektivisering av naturresursförbrukning, vore bäst. Den goda nyheten är att det är helt realistiskt – om rätt personer agerar i tid.

Miljö online2

Liknande artiklar