Forskare: Avvecklingen kan ge oss förnybart

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

När ledande Svenska politiker gick ut och kritiserade Tysklands avveckling av kärnkraften och påstod att den skulle leda till mer koldioxidutsläpp visade det sig inte bara att de var dåligt pålästa. Nu får de nämligen även mothugg från forskarvärlden som menar att beslutet tvärt om kan leda till en knuff i ryggen och snabba på utvecklingen av tekniken för förnybar energi.

– Dyrare utsläppsrätter blir också en knuff att snabba på utvecklingen av ny teknik. Man kan tänka sig att Tyskland till en början får importera mer el och till exempel köpa gas från utlandet, men också att man accelererar programmen för förnybar energi. Det säger Fredrik Hedenus, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers.

Det är alltså EU:s utsläppshandelssystem som hjälper till i situationen, enligt Hedenus. Det blir kommer bli en större efterfrågan av förnybart på grund av att tillgången av el minskar. Något som kan gynna hela Europa.

– Vi har ett handelssystem med utsläppsrätter i EU som sätter ett tak på koldioxidutsläppen. Det innebär att om Tyskland nu stänger ner kärnkraftverk som släpper ut lite koldioxid och ersätter det med annan energi och därmed ökar utsläppen, så måste man inom EU minska ner på något annat. Så länge vi har det här handelssystemet blir förändringen gentemot klimatet förhållandevis neutral.

Han får även stöd av sina forskarkollegor. Andreas Hanning, civilingenjör från Chalmers, kommenterar så här på sin blogg:

För att dra argumenteringen riktigt långt kan man till och med säga att stängningen av den tyska kärnkraften är bra för klimatet, då det kommer att behövas dubbla ansträngningar för att minska CO2-utsläppen inom hela Europa, vilket ytterligare kommer att göra ny teknik tillgänglig för fler företag att minska sina utsläpp.

Miljö online2

Liknande artiklar