Information gav minskat bilåkande

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Göteborgsregionens projekt ”Nya vägvanor” gav effekt. Genom att sprida information fick man 29 000 västsvenskar att köra i snitt 111 färre mil per år.

Nio kommuner runt Göteborg har varit med i det treåriga projektet, som inleddes 2008. Totalt har 29 107 personer kontaktats per telefon och informerats om alternativa sätt att resa till och från jobbet. Allingsås tidning:

1 500 av dem kontaktades igen efter ett år, för en uppföljning. Det visade sig att de i genomsnitt hade minskat sitt bilkörande med 111 mil per år, från 1 488 till 1 377 mil.

I Stockholm gör istället politikerna sitt bästa för att planera inför forntiden. Man bygger vägar för miljarder som resulterar i mindre kollektivtrafikåkande och högre utsläpp.

Miljö online2

Liknande artiklar