Solenergi är framtiden

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Rapport efter rapport lyfter nu fram solkraft som ett ekonomiskt alternativ till att fasa ut fossila bränslen och minska koldioxidutsläpp. 

Vi har nyligen skrivit om hur kärnkraft nu är dyrare än solkraft. Nu kommer ytterligare en rapport, denna från Ernst & Young, som spår att kostnaden för energi från solcellspaneler kommer att ha halverats på fyra år, mellan år 2009 och år 2013.

Rapporten beskriver att solkraft redan år 2016 kan vara så pass billigt att framställa att företag kan tjäna på att bygga egna solcellsparker.

Solkraft kommer alltså bli konkurrenskraftigt på elmarknaden utan att behöva statliga subventioner. Däremot kan en reducerad skatt på el från förnybara energikällor ytterligare skynda på processen.

Men det blir inte bara billigare med solkraft, den blir även mer anpassad för olika förutsättningar. Ett finskt företag har nyligen utvecklat ett solcellssystem som utnyttjar solens strålar även om det är molnigt. Ett system som är anpassat för nordeuropeiska förhållanden.

Det ser minst sagt ljust ut för solenergins framtid.

Miljö online2

Liknande artiklar