Stockholmarna föredrar gågata

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Urbanisma, en förening som arbetar med att främja hållbar stadsbyggnad och infrastruktur, har låtit SKOP genomföra en opinionsundersökning om hur många som vill att Götgatan i Stockholm ska fortsätta vara en gågata. En förkrossande majoritet föredrog gågata före bilgata.

Idag är Götgatan en av Stockholms mest omtyckta och attraktiva gator. Den ligger mitt på söder och den trafikeras inte av några bildar. I opinionsundersökningen som Urbanisma låtit genomföra visar det sig att hela 84 procent av länets befolkning vill ha kvar gatan som gågata. I Stockholms stad är siffran ännu högre – 89 procent. Dessutom var de som svarade positiva till gågata oavsett vilken politisk färg de hade. Se film nedan:

Starkt stöd för Götgatan som gågata from Urbanisma on Vimeo.

Miljö online2

Liknande artiklar