Sverige stoppar viktigt skogsavtal

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

På skogstoppmötet i Oslo var nästan alla delegater överens om att ett rättsligt bindande avtal för ett hållbart skogsbruk behövdes, men Sverige var en av de få som satte käppar i hjulet.Landsbygdsminister Eskil Erlandsson sade såhär när han intog talarstolen i Oslo;

I djupet av mitt hjärta tror jag inte på en gemensam lagstiftning för Europas skogar. Helt enkelt för att en storlek inte passar alla. Vi måste erkänna de klimatmässiga skillnaderna och socioekonomiska förhållandena i våra respektive länder.

När det gäller just skogsfrågor har den svenska regeringen under senare år i det närmaste gjort tradition att vara sämst i klassen. Under klimattoppmötet i Köpenhamn fick Sverige skampriset Fossil of the Day efter att ha föreslagit att skog skulle få räknas som koldioxidsänka på ett sätt som skulle innebära att Sverige knappt skulle behöva göra åtaganden om utsläppsminskningar. Mer om detta kan du läsa här.

Även i den nationella skogspolitiken syns regeringens tillkortakommanden. Indragna pengar till skogsskydd och skövling av skog som enligt lag ska lämnas orörd är exempel på det.

Miljö online2

Liknande artiklar