Trängsel på väg och utspridd bebyggelse – Stockholm planerar forntiden.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nyligen konstaterades att den planerade Förbifart Stockholm kommer att öka de förtida dödsfallen med mer än 40 om året, till följd av de höga partikelhalterna i tunneldelen av vägsträckan. Supermiljöbloggen har vid ett flertal tillfällen tidigare rapporterat om problem i planeringen, negativa miljöeffekter, dåliga kollektivtrafiklösningar och de enorma kostnader som megaprojektet är förknippat med. Nu gör tre intresseorganisationer inom trafik- och stadsbyggnadsfrågor gemensam sak och gör upp med de mer långtgående strukturerande effekterna av byggandet av Förbifart Stockholm och genomförandet av andra vägprojekt i Stockholmsregionen. Motorvägar i stadsmiljö skapar inte bara mer biltrafik, det leder även till att byggnationen anpassar sig, sprider ut sig och blir svårare att kollektivtrafikförsörjas. Detta i sin tur ger en stadsbyggnad där de kvaliteter som de flesta invånare i en storstad värderar högst sätts på undantag. Stockholm har en långsiktig plan att utveckla fler regionala kärnor med mer tät bebyggelse och stadsliv – denna vision riskerar dock att ödeläggas med nuvarande infrastrukturprioriteringar. Det liknar en genomgående trend att uppsatta mål får stryka på foten i det faktiska genomförandet. Vi har tidigare rapporterat om hur Stockholm bygger för en sjunkande andel kollektivresande, vilket går tvärtemot uppsatta och brett förankrade mål. Förbifart Stockholm befinner sig just nu i utställelseskede, där allmänheten informera sig kring projektets planering och miljökonsekvenser. I dokumentationen kring detta kan man bland annat utläsa att det ännu inte finns någon lösning på partikelproblematiken. Samtidigt som Förbifarten Stockholm, tack vare det fläktsystem som planeras installeras för att försöka hantera partikelhalterna, riskerar att förbruka upp till 10 % av Trafikverkets hela elenergianvändning, dvs ca 45 GWh per år.

Miljö online2

Liknande artiklar